"> ");
Mulțimi și elemente de logică matematică
100%

Bliț – Reprezentarea numerelor pe axa numerelor reale

Bliț – Reprezentarea numerelor pe axa numerelor reale