Politica de confidențialitate

Matematrix.ro este un proiect educaţional dezvoltat de Asociaţia Performath ca lider de parteneriat.

Matematrix.ro prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) şi legislaţia naţională în vigoare. Matematrix.ro își ia angajamentul față de orice persoane care îi furnizează date cu caracter personal că asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în acest domeniu.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal prin crearea contului de lucru  pe platforma matematrix.ro persoanele vizate îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a platformei matematrix.ro cu scopul comunicării privind materialele educaţionale postate pe platformă sau orice altă informaţie legată de proiectul matematrix.ro.

Datele cu caracter personal reprezintă informațiile care identifică o persoană fizică sau care o fac cel puțin identificabilă. Datele cu caracter personal solicitate de platforma matematrix.ro  în vederea realizarii unui cont pe paltformă  sunt nume, prenume, adresa de e-mail. Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată

Persoana vizată reprezintă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt cerute în temeiul legislaţiei în vigoare.

Regulamentul recunoaște mai multe drepturi persoanelor vizate. Aceste drepturi trebuie respectate și orice solicitare primită în temeiul acestor drepturi trebuie gestionată conform cerințelor prezentei Politici.

Dreptul la informare şi  acces  la date al persoanei vizate

Persoana vizată va avea dreptul să obţină o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu, şi să aibă acces la acele date cu caracter personal, incluzând si următoarele informaţii: scopul prelucrării,  categoriile de date cu caracter personal vizate;   destinatarii, în special destinatarii din ţări terţe;    durata preconizată de stocare a datelor cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea acelei durate;   existenţa dreptului de a solicita operatorului să rectifice respectivele date cu caracter personal, să le şteargă sau să restricţioneze prelucrarea lor sau existenţa dreptului de a se opune acelei prelucrări (în mod clar şi separat de alte informaţii);  dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;  în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, sursa acestora;  în cazul transferului către ţări terţe, de asemenea, măsurile de protecţie corespunzatoare adoptate.

 Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte, fără întârzieri nejustificate. Operatorul va comunica rectificarea datelor cu caracter personal fiecărui destinatar, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau implică un efort disproporţionat de mare.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") se referă la dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:   datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;  persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia s-a efectuat prelucrarea;  persoana vizată aduce obiecţii prelucrării;  datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;   datele cu caracter personal trebuie să fie şterse pentru a se conforma unei obligaţii legale;

Ce informații colectăm și cum le colectăm

  1. Poza profil

Poza de profil este un câmp editabil în care, dacă doriți, vă puteți încărca o poză. În special pentru protejarea vieții private a celor mai tineri utilizatori ai platformei noastre, am lăsat posibilitatea ca accesul la website să se poată face fără adăugarea unei poze sau adăugarea unei poze care nu reprezintă persoana reală.

  • Numele, prenumele, datele demografice

Când vă înregistrați pe platforma, pentru a beneficia de avantajele acestea, în secțiunea Creare Cont va trebui să introduceți numele, prenumele, data nașterii, județul și localitatea în care locuiți, un număr de telefon, dacă locuiți în străinătate, ultimul nivel de educație absolvit, anul ultimei absolviri, profilul școlii absolvite și profesia.

  • Adresa email

Adresa de email este ceruta pentru ca ea reprezinta elemental essential al generarii contului.

  • Progresul lectiilor parcurse

Aceasta sectiune este disponibila utilizatorilor care și-au creat cont pe platformă și are rolul de a ajuta utilizatorul să își urmărească progresul lecțiilor parcurse.

  • Puncte

Pe măsură ce utilizatorii înregistrai rezolvă blițuri, platform va acorda o serie de puncte.

  • Informații despre modul în care utilizatorii folosesc platforma Matematrix

Este posibil să colectăm și vom colecta date precum numărul de vizualizări la un anumit video, numărul de blițuri pe care le-ați început, câte ați rezolvat, cât de bine ați rezolvat și cât timp v-a luat cu scopul procesării statistice în vederea îmbunătățirii serviciilor noastre și pentru efectuarea de clasamente care să vă ajute să vă evaluați performanța.

Cum folosim informațiile colectate

Informațiile colectate sunt folosite pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, pentru a înțelege care vă sunt preferințele, care sunt zonele care creează dificultăți de înțelegere, pentru îmbunătățirea aspectului și comportamentului platformei, pentru a crea funcționalitate nouă.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul să transmită datele cu caracter personal care îl privesc de la un operator la altul (în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), dacă prelucrarea se face pe baza consimţământului persoanei vizate sau pe baza contractului în cadrul căruia persoana vizată este parte contractantă, iar prelucrarea se face prin mijloace automatizate. Este imperativ ca transmiterea datelor cu caracter personal să nu afecteze în mod negativ drepturile şi libertăţile celorlalţi. Persoana vizată are dreptul să obţină datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi care poate fi citit de calculator.

Dreptul de a obiecta

Persoana vizată va avea dreptul să se opună, în orice moment, din motive legate de situaţia sa specifică, prelucrării datelor cu caracter personal în scopul:   îndeplinirii unei sarcini efectuate în interes public sau pentru interesele legitime ale operatorului sau ale terţei părţi, inclusiv elaborarea profilurilor;   comercializării directe, inclusiv elaborarea profilurilor, în măsura în care este legată de o astfel de comercializare directă (în acest caz datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în scopul comercializării directe);  cercetării ştiinţifice sau istorice.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate de către persoanele vizate printr-o cerere transmisă  prin       e-mail pe adresa contact@matematrix.ro, răspunsul oricărei solicitări de exercitare a drepturilor persoanelor vizate se va face în termen de cel mult 30 zile respectând conținutul minim stabilit de Regulament.