"> ");
Mulțimi și elemente de logică matematică
100%
LESSONS & TOPICS

Mulțimea numerelor reale: operații algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, aproximări, operații cu intervale, modulul unui număr real, partea întreagă și partea fracționară a unui număr real