"> ");
Mulțimi și elemente de logică matematică
100%

Reprezentarea numerelor reale pe axă; utilizarea aproximărilor pentru reprezentarea numerelor iraționale pe axă; construcții geometrice.

Lecţie Progress

Reprezentarea numerelor reale pe axă; utilizarea aproximărilor pentru reprezentarea numerelor iraționale pe axă; construcții geometrice.