"> ");
Mulțimi și elemente de logică matematică
100%

Bliț – reguli de sumare

Bliț – reguli de sumare